Početna strana Konsalting Kontakt
×


Sistemi za navodnjavanje

CENTAR PIVOT

Chamsa >

U sistemima za integraciju centralnih pivota voda se dovodi u cevovod u fiksnoj tački, pri čemu se struktura okreće oko tačke. Mašina se kreće u kružnom obrascu i dovodi se voda sa tačke okreta u sredini kruga. Ovaj sistem omogućava navodnjavanje velikih površina uz niske troškove instalacije i održavanja. Konstrukcije su sastavljene od nekoliko cevnih segmenata povezanih sa dovodom vode, koje se nalaze otprilike 4m iznad zemlje i vise o kulama, razmaknutih između 30 i 60 m. Kule su podržane na dva točka, koje pokreće elektromotor instaliran na pogonski okvir kule.

Chamsa

LINEARNI SISTEM

Linearni Urapivot sistem sa navodnjavanjem iz rova je idealno rešenje za navodnjavanje maksimalne površine na padinama ili kada uslovi tla ne dozvoljavaju upotrebu kanala. Upotreba kolica sa 2 ili 4 točka, zavisno od veličine i dužine creva. Na raspolaganju su sistemi za navođenje.
Kod linearnih sistema za navodnjavanje, voda se dovodi u cevovod duž kontinuiranog ili nekontinuiranog dovodnog mesta koje se nalazi na uzdužnoj osi (obično se nalazi u sredini ili na jednom kraju parcele) duž koje se kreće linearni sistem.

Chamsa